Halka 27.09.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki