Holender tułacz 18.12.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki