Jawnuta 17.11.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego