Kazimierz Dłuha

Kazimierz
Dłuha
śpiewak - tenor
22.09.1933
Środopolce k/Lwowa
30.06.2006
Warszawa
 • Dłuha Kazimierz (fotografia)

 • "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 29-09-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Świat na Księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

 • „Wozzeck” Alban Berg 14-04-1984

  Jacek Giluń

 • „Wozzeck” Alban Berg 14-04-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Koronacja Poppei” Claudio Monteverdi 16-07-1971

 • „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972

 • „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Świat na Księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Świat na Księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Świat na księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Bogdan Sarwiński

Nota biograficzna

Kazimierz Dłuha (22 IX 1933 Środopolce k/Lwowa – 30 VI 2006 Warszawa), śpiewak – tenor. Uzdolniony wokalnie, od 1953 r. występował w Zespole Pieśni i Tańca Wojsk Lotniczych w Warszawie, następnie w Operetce Warszawskiej. Śpiewał też na koncertach edukacyjnych Filharmonii Narodowej. Będąc już solistą Opery Warszawskiej zaangażowanym przez dyrektora Bohdana Wodiczkę, ukończył studia w stołecznej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1964). Początkowo odtwarzał na scenie drobniejsze role, jak Nataniel w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha czy Oberżysta w Kawalerze srebrnej róży Straussa. W podobnych rolach, ale już w premierowych obsadach, pojawiał się na scenie Teatru Wielkiego; uczestniczył w cyklu czterech premier inaugurującym odbudowany Teatr w Halce Moniuszki jako Gość, a następnie w kolejnych repertuarowych pozycjach: Cyganerii Pucciniego (Parpignol), Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego (Triquet), Sprzedanej narzeczonej Smetany (Waszek), Hrabinie Moniuszki (Dzidzi), Weselu Figara Mozarta (Basilio), Falstaffie Verdiego (Kajus).

Wysoki, giętki w ruchach, o nieregularnych rysach twarzy skorej do uśmiechu i obdarzony głosem typu tenore leggiero, miał szczególne dyspozycje do ról charakterystyczno-komicznych. Jednak w jego obfitym dorobku scenicznym (ponad 60 partii) zdarzały się także poważniejsze, jak: Edrisi (Król Roger Szymanowskiego, 1965), Rodrygo (Otello Verdiego, 1969), Eneasz (Odprawa posłów greckich Witolda Rudzińskiego, 1972), Aptekarz Adam (Diabły z Loudun Pendereckiego, 1975), Kapłan (Paria Moniuszki, 1980), Kapitan (Wozzeck Berga, 1984) i Norman (Łucja z Lammermooru Donizettiego). Bardzo często występował w komediowej roli Damazego w Strasznym dworze Moniuszki (1969, 1972, 1984), a w Borysie Godunowie Musorgskiego pojawiał się nie tylko jako Misaił (1972, 1983), lecz również jako Jurodiwy. Kiedy podczas gościnnych występów Teatru w Moskwie (1967) śpiewał solo tenorowe w balecie Harnasie Szymanowskiego, chwalili go rosyjscy krytycy.

Po odejściu z Teatru Wielkiego (1986) był solistą Warszawskiej Opery Kameralnej, z którą od dawna współpracował; był obsadzany w jej przedstawieniach i ceniony do końca życia.

Multimedia

Zdjęcia

 • Dłuha Kazimierz (fotografia)

 • "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 29-09-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Świat na Księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 18-09-1969

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

 • „Wozzeck” Alban Berg 14-04-1984

  Jacek Giluń

 • „Wozzeck” Alban Berg 14-04-1984

  Zbigniew Feliksiak

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 09-05-1971

 • „Koronacja Poppei” Claudio Monteverdi 16-07-1971

 • „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972

 • „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 25-06-1972

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurt Weill 06-12-1963

 • „Świat na Księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Świat na Księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Świat na księżycu” Joseph Haydn 17-11-1973

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Bogdan Sarwiński

Druki teatralne

 • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 31-10-1968 setne Przedstawienie

 • Wkładka obsadowa. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 10-06-1975

 • Afisz z okazji 145 rocznicy Otwarcia Teatru Wielkiego w Warszawie „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 23-02-1978

 • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 21-11-1965 Otwarcie Teatru Wielkiego

 • Wkładka premierowa „Narciso” Domenico Scarlatti 14-10-1978

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 19-10-1984

 • Wkładka premierowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 18-03-1980

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975

 • Wkładka obsadowa „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 16-05-1984

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi Wznowienie – 03-02-1980

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

 • Wkładka obsadowa – premiera II „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 15-12-1985

 • Wkładka obsadowa„Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 23-01-1986

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 09-12-1983 Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Marii Fołtyn

 • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 16-02-1985

 • Program „Awantura w Recco” Maciej Małecki 01-07-1979

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 29-09 -1984 I Premiera

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 03-07-1985 II Bałtyckie Spotkania Teatrów Operowych Opera Leśna w Sopocie

 • Wkładka obsadowa „Inge Bartsch” Henryk Czyż 11-12-1982

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 27-04-1986

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko, 20-09-1986 XXX lat pracy Artystycznej Romana Węgrzyna

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 18-10-1977, 30-lecie pracy artystycznej Wacława Domienieckiego

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 01-01-1978 W 120 rocznice premiery Warszawskiej

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 23-11-1983 Jubileusz 40-lecia Parcy Artystycznej Bogdana Paprockiego

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 11-09-1982

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 05-10-1982

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 03-09-1980 inauguracja sezonu 1980/1981

 • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 20-09-1986 inauguracja sezonu 1986/1987 30 lat pracy artystycznej Romana Węgrzyna

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 22-03-1975

 • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

 • Afisz repertaurowy. 20.11.1965 – 30.11.1965

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 21-09-1985

 • Afisz „Łucja z Lammermoor” Gaetano Donizetti 15-06-1973. Występ gościnny Urszuli Koszut i Wiesława Ochmana

 • Wkładka obsadowa „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 03-01-1980

 • Wieczór baletowy 1966-11-23/24 Nokturn i Tarantela / Mandragora / Harnasie

 • Wkładka obsadowa „Straszny dwór”- Stanisław Moniuszko 25-06-1972

 • Wkładka obsadowa „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 01-07-1980

 • Wkładka premierowa „Trubadur” Giuseppe Verdi 31-01-1959 Opera Warszawska

 • Wkładka obsadowa - wznowienie „Carmen” Georges Bizet 14-11-1969

 • Wkładka obsadowa „Carmen” Georges Bizet 16-07-1967

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki