Lohengrin 04.04.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej