Madame Butterfly 04.03.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki