Madame Butterfly 04.05.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki