Madame Butterfly 04.07.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki