Madame Butterfly 05.06.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki