Madame Butterfly 07.05.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki