Madame Butterfly 08.01.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki