Madame Butterfly 08.02.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej