Mandragora 23.11.1966

balet-pantonima, w 3 obrazach
Mandragora
Mandragora
23.11.1966
24

Realizatorzy

Multimedia

Zdjęcia

  • „Mandragora” Karol Szymanowski 1966-11-23

  • „Mandragora” Karol Szymanowski 1966-11-23

  • „Mandragora” Karol Szymanowski 1966-11-23

  • „Mandragora” Karol Szymanowski 1966-11-23

  • Afisz premierowy. „Mandragora” Karol Szymanowski 1966-11-24

Komentarz

Zestawiona w wieczorze baletowym do utworów Karola Szymanowskiego razem z choreografiami: Harnasie Eugeniusza Paplińskiego oraz Nokturn i Tarantela Witolda Grucy. 

Druki teatralne

  • Wieczór baletowy 1966-11-23/24 Nokturn i Tarantela / Mandragora / Harnasie