Nokturn i Tarantela 23.11.1966

Nokturn i Tarantela
23.11.1966
30

Realizatorzy

Multimedia

Zdjęcia

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

Komentarz

Zestawione w wieczorze baletowym utworów Karola Szymanowskiego razem z choreografiami: Harnasie Eugeniusza Paplińskiego oraz Mandragora Witolda Grucy. 

Druki teatralne

 • Wieczór baletowy 1966-11-23/24 Nokturn i Tarantela / Mandragora / Harnasie