Mane–Thekel–Fares 08.03.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego