Mane–Thekel–Fares 28.06.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego