Manekiny 05.11.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego