Manekiny 05.12.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego