Manru 16.12.1961

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej