Mazepa 02.04.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie