Mazepa 08.04.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie