Mazepa 09.04.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie