Muzy Chopina 07.06.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie

Obsada