Muzy Chopina 26.05.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada