Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 04.05.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego