Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 04.06.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego