Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 04.12.1976

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego