Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 08.01.1978

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego