Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 12.12.1976

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego