Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 16.01.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego