Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 22.05.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego