Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 22.10.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego