Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 27.02.1977

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego