Muzyka prym wiedzie, słowo sekunduje 27.11.1976

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego