Nabucco 11.07.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie