Oniegin 20.12.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Obsada