Pajace 06.07.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki