Pajace 10.07.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki