Pajace 14.09.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki