Pan Marimba 04.06.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego