Pan Marimba 27.05.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego