Pan Twardowski 04.04.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada