Pan Twardowski 05.04.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada