Pan Twardowski 21.06.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada