Pan Twardowski 21.07.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada