Pan Twardowski 23.12.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada