Pan Twardowski 24.01.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada