Paria 08.07.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki