Paziowie Królowej Marysieńki 01.05.1990

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego