Paziowie Królowej Marysieńki 03.11.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego